Lutheran Churches
in Topeka, KS
     
 

Beautiful Savior Lutheran Chr
5905 SW 10th Ave
Topeka, KS 66604-2127

(785) 272-2000


Calvary Lutheran Church
4211 NW Topeka Blvd
Topeka, KS 66617-1799

(785) 286-1431


Christ Lutheran Church
3509 SW Burlingame Rd
Topeka, KS 66611-2099

(785) 266-6263


Faith Lutheran Church
1716 SW Gage Blvd
Topeka, KS 66604-3398

(785) 272-4214


First Lutheran Church Elca
1234 SW Fairlawn Rd
Topeka, KS 66604-2021

(785) 272-5302


Hope Lutheran Church
2636 SE Minnesota Ave
Topeka, KS 66605-1642

(785) 266-5206


Lutheran Church Mo Synod
1000 SW 10th Ave
Topeka, KS 66604-1104

(785) 357-4441


Our Savior's Lutheran Church
2021 SW 29th St
Topeka, KS 66611-1977

(785) 266-5313


Prince Of Peace Lutheran Chr
3625 SW Wanamaker Rd
Topeka, KS 66614-4566

(785) 271-0808


St John's Lutheran Church
901 SW Fillmore St
Topeka, KS 66606-1445

(785) 354-7132


Trinity Lutheran Church Elca
731 SW Buchanan St
Topeka, KS 66606-1426

(785) 233-0767